toyoshop-2-40

Privacy

Stylingheaven / Toyoshop bestaat dankzij uw activiteiten als bezoeker, dealer en/of beheerder van een of meerdere clubs en forums. Voor de Toyoshop is het dan ook van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd.

 Stylingheaven / Toyoshop garandeert dat: 

  • uw persoonlijke gegevens (zoals naam en email-adres) nooit worden verkocht aan of geruild met welke derde partij dan ook; 
  • uw gegevens uitsluitend door de Toyoshop worden gebruikt om desgewenst zo relevant mogelijke informatie, aanbiedingen en relevante communicatie (onder meer via emails en de Stylingheaven / Toyoshop webshop) te bewerkstelligen; 
  • aan adverteerders alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde resultaten met betrekking tot uw respons, behoefte-profielen en andere communicatie, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens; 
  • de infrastructuur en software van de Toyoshop zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden in het normale geval geen persoonlijke informatie met betrekking tot Stylingheaven / Toyoshop-bezoekers krijgen; 
  • u de mogelijkheid heeft om op ieder moment te bepalen of u nog langer informatie of aanbiedingen wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. U kunt dit kenbaar maken door een email aan info@stylingheaven.com
  • uw persoonlijke gegevens nooit worden vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties; 
  • het Toyoshop-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP"). Indien u meer wilt weten over onze zorg over uw privacy, neemt u dan contact op met:

Egbert Poell (egbert@stylingheaven.com)

Stylingheaven / Toyoshop
Dinkelstraat 7b
5626 BK  EINDHOVEN
Nederland

Telefoon: +31 (0)40 2620550

Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 17059144