foto-egbert-50

Privacy

Click here to edit the introduction of your "Privacy Page". On this page you should give your visitors information on how you deal with any information they may provide to you while visiting your website.

Stylingheaven bestaat dankzij uw activiteiten als bezoeker, dealer en/of beheerder van een of meerdere clubs en forums. Voor Stylingheaven is het dan ook van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd.

Stylingheaven garandeert dat: 

  • uw persoonlijke gegevens (zoals naam en email-adres) nooit worden verkocht aan of geruild met welke derde partij dan ook; 
  • uw gegevens uitsluitend door Stylingheaven worden gebruikt om desgewenst zo relevant mogelijke informatie, aanbiedingen en relevante communicatie (onder meer via email en de Stylingheaven webshop) te bewerkstelligen; 
  • aan adverteerders alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde resultaten met betrekking tot uw respons, behoefte-profielen en andere communicatie, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens; 
  • de infrastructuur en software van Stylingheaven zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden in het normale geval geen persoonlijke informatie met betrekking tot Stylingheaven-bezoekers krijgen; 
  • u de mogelijkheid heeft om op ieder moment te bepalen of u nog langer informatie of aanbiedingen wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. U kunt dit kenbaar maken door een email aan info@stylingheaven.nl
  • uw persoonlijke gegevens nooit worden vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties; 
  • het Stylingheaven-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP"). Indien u meer wilt weten over onze zorg over uw privacy, neemt u dan contact op met:

Egbert Poell (egbert@stylingheaven.nl)